QLTT Hòa Bình hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2022

Ngày 30/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với toàn thể công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại các phòng, đội quản lý thị trường trực thuộc.

Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2022

Ngày 29/11/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quản lý thị trường Hòa Bình nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng cuối năm 2022

Hoà Bình là địa bàn có tình hình thị trường tương đối ổn định, tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận...

Hướng dẫn xác định số lợi bất chính trong buôn bán hàng cấm, hàng giả

Thông tư quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định 98/2020 về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0982 891 518