Cục QLTT tỉnh Hòa Bình triển khai “Tháng hành động về an toàn thực phẩm và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024”

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm và chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những...

Đội QLTT số 3 phối hợp phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BCĐATTP ngày 10/4/2024 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hoà Bình Ngày 17/4/2024 tại Nhà văn hoá trung tâm huyện Lạc Thuỷ, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm...

Đội Quản lý thị trường số 5 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Thực hiện công văn số 237/QLTTHB-NVTH ngày 11/4/2024 của Cục Quản lý thị trường Hoà Bình về việc triển khai ‘’Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’’ và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024,...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Thực hiện Công văn số 663/TCQLTT-TCCB ngày 29/3/2024 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Cục trưởng Cục QLTT Hoà Bình.

Tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Dân quân tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân - lực lượng bảo vệ cấp ủy, chính quyền, tính mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thời bình, vì vậy, lực lượng này...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0982 891 518
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 mua sắm tài sản là thiết bị chuyên dùng năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình