Chính sách

Quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Ngày 29/3/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.