Hoạt động

QLTT Hòa Bình tổ chức Hội thảo thảo phân biệt hàng thật - hàng giả nhãn hiệu Honda

Nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đẩy mạnh hoạt động thực thi công vụ trong công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho toàn thể cán bộ, công chức, KSVTT.