Hoạt động

Thanh niên Cục QLTT tỉnh Hòa Bình sôi nổi tích cực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Khơi dậy niềm tự hào, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần phấn đấu, tư dưỡng, học tập nâng cao trình độ, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn viên TN.