Kiểm tra, kiểm soát

Kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường (từ ngày 22/11/2023 đến ngày 28/11/2023)

Trong tuần, tình hình thị trường giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân tương đối ổn định. Trên địa bàn không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của Nhân dân.