Kiểm tra, kiểm soát

Chặn đứng số lượng lớn mũ bảo hiểm “rởm” thâm nhập vào thị trường thành phố Hòa Bình

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử nghiêm đối với hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm đặc biệt là mũ bảo hiểm không đạt chất lượng.