Hoạt động

QLTT Hòa Bình hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo năm 2022

Ngày 30/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với toàn thể công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại các phòng, đội quản lý thị trường trực thuộc.