Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí tại địa bàn Thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Đà Bắc

Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí. Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Hòa Bình.

Ngày 01/4/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí; đồng thời phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công Thương kết hợp huấn luyện kỹ thuật an toàn định kỳ trong hoạt động kinh doanh khí cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Đà Bắc.

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Trường - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; đại diện Phòng Thanh tra - Pháp chế; Đội QLTT số 1; cùng với sự tham gia của trên 100 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí trên địa bàn Thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn và huyện Đà Bắc.

Báo cáo viên thực hiện các nội dung tại hội nghị

Tại buổi tuyên truyền và huấn luyện các học viên đã được báo cáo viên triển khai các nội dung như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh khí; các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh khí; đặc biệt là những sự cố thường gặp, các biện pháp ứng phó và xử lý sự cố xảy ra trong trường hợp khẩn cấp… cũng tại hôi nghị các đại biểu đã đưa ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động, kinh doanh.

Hội nghị đã góp phần nâng cao hiểu biết, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định trong hoạt động kinh doanh khí./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình