Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Tư - Quốc hội khóa XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Thực hiện văn bản của Công Đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình. Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Xem Chi tiết đề cương tại đây !

Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Hòa Bình