Triển khai kế hoạch số 13-KH/BCS ngày 28/3/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục QLTT tại văn bản số 767/TCQLTT-CNV ngày 18/4/2023 về triển khai Kế hoạch số 13-KH-BCS ngày 28/3/2023 của ban cán sự Đảng Bộ Công Thương
Chi tiết văn bản tại đây !
Chi tiết Kế hoạch số 13-KH/BCS  tại đây !
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình