Tổ công tác tham mưu, giúp việc trong công tác xử lý vi phạm hành chính cho Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Ngày 14/12/2020, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định số 148/QĐ-CQLTT thành lập Tổ công tác tham mưu, giúp việc trong công tác xử lý vi phạm hành chính cho Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Theo quyết định tổ công tác gồm 6 thành viên, Tổ trưởng tổ công tác là Ông Trương Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường trong thực hiện nhiệm vụ được Cục trưởng phân công.

Tổ công tác có nhiệm vụ, tham mưu, giúp Cục trưởng thu thập, tiếp nhận, xác minh thông tin các vụ việc vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô, số lượng lớn, hoạt động trên địa bàn, có tính chất đường dây, ổ nhóm, tái phạm nhiều lần phục vụ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; Xây dựng, đề xuất các giải pháp, phương án đấu tranh, phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật trình Cục trưởng xem xét, phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và đôn đốc việc chấp hành pháp luật trong phòng chống vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh; Tham mưu, đề xuất Cục trưởng chỉ đạo xử lý các vi phạm pháp luật có tính chất phức tạp, vụ việc thuộc thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Cục trưởng và thực hiện cá nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao./.

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường Hòa Bình