THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình thuộc Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1 (huyện Đà Bắc)

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-QLTTHB ngày 26/6/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình thuộc Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1 (huyện Đà Bắc).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình thông báo kết quả chỉ định thầu gói thầu nêu trên đến nhà thầu đã xin tham gia thực hiện, với nội dung như sau:

1. Tên đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu

- Đơn vị trúng thầu: Công ty Bảo hiểm MIC Hòa Bình.

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Viettel Hòa Bình, tổ 8, phường Quỳnh Lâm,  thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và theo thời gian thi công xây dựng).

- Nguồn vốn: Kinh phí không tự chủ năm 2023.

Chi tiết thông báo tại đây ! 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình