Thông báo

Thông báo kết quả chỉ định thầu gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán, công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc của trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1 (huyện Đà Bắc)
Chi tiết thông báo tại đây./.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình