Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG

Ngày 12/7/2023, Tổng Cục QLTT có văn bản chỉ đạo số 1458/TCQLTT-CNV Vv/v tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG

 

Chi tiết văn bản tại đây ! 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình