Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1 ( Trụ sở chính)

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1 ( Trụ sở chính)

Chi tiết tại đây !

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình