Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Chi tiết văn bản tại đây !

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình