Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương

Ngày 25/5/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-BCT
Chi tiết văn bản tại đây ! 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình