Quyết định

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng ắc quy, xe máy điện của Đội Quản lý thị trường số 5
Chi tiết tại đây./.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình