Quản lý thị trường Hòa Bình nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng cuối năm 2022

Hoà Bình là địa bàn có tình hình thị trường tương đối ổn định, tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác tuy vẫn còn diễn ra, nhưng số vụ vi phạm nhỏ, không có đường dây, ổ nhóm hoặc có tổ chức; số lượng hàng hóa vi phạm không lớn, quy mô nhỏ lẻ và giá trị không cao.

Hàng tháng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để triển khai trong toàn lực lượng, từ đó góp phần tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai trong toàn lực lượng kịp thời, đúng thời điểm, đúng nội dung quy định. Trong đó, điển hình công tác tháng 11, qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 11/2022, Cục đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực sau:

- Vi phạm về niêm yết giá: Xử lý 30 hành vi (Chiếm 56,6% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý). Tiền phạt vi phạm hành chính: 26.625.000 đồng.

- Vi phạm trong kinh doanh: Xử lý 02 hành vi (Chiếm 3,77% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý). Tiền phạt vi phạm hành chính: 15.000.000 đồng.

- Vi phạm về an toàn thực phẩm: Xử lý 04 hành vi (Chiếm 7,54% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý). Tiền phạt vi phạm hành chính: 10.000.000 đồng.

- Vi phạm khác: Xử lý 17 hành vi (Chiếm 32,08% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý). Tiền phạt vi phạm hành chính: 107.750.0000 đồng; Trị giá hàng hóa tịch thu: 3.800.000 đồng ; trị giá hàng hóa tiêu hủy: 19.210.000.

Với tổng số vụ kiểm tra tháng 11/2022: 133 vụ; Số vụ vi phạm: 52 vụ. Tổng số tiền phạt VPHC tháng 11/2022: 159.375.000 đồng (tăng 2,39 lần so với cùng kỳ). Trị giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã tiêu hủy: 19.210.000 đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2022: Kiểm tra 1.366 vụ (đạt 92,86% so với kế hoạch); Số vụ vi phạm: 315 vụ. Tiền phạt VPHC: 1.264.430.000 đồng. Trị giá hàng hoá tịch thu: 357.906.000 đồng; Trị giá hàng hóa tiêu hủy: 393.219.000 đồng.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình luôn duy trì tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái pháp luật, hạn chế tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại; ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp kiểm tra, xử lý: 03 vụ, tiền phạt vi phạm hành chính: 20.000.000 đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu 15.410.000 đồng. Hành vi vi phạm: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại vẫn tiếp tục diễn ra với tính chất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, tiếp tục gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đầu mới giao thông, điểm tập kết hàng hóa. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Hàng hoá vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hoá vi phạm pháp luật về giá, gian lận thuế và các hành vi gian lận thương mại khác. Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thương mại đến các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình