QLTT Hoà Bình Triển khai ký cam kết với Thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình vừa triển khai ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu đối với tất cả các thương nhân đầu mối, phân phối trên địa bàn quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tại Công văn số 9501/VPUBND-KTTH ngày 07/11/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04/11/2022 của Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Công điện số 7196/CĐ-BCT ngày 12/11/2022 của về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường tại Công văn số 2105/TCQLTT-CNV ngày 14/11/2022 về việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu đối với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối.

Ngày 15/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã triển khai ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với tất cả các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi ký cam kết, ông Nguyễn Bá Thức, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã quán triệt các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đồng thời yêu câu các Thương nhân phân phối trên địa bàn (Chi nhánh xăng dầu Hòa Bình; DNTN Thành Long; DNTN Tuấn Khánh; Công ty TNHH TM & DV Phú Hưng) cam kết thực hiện tốt những nội dung  như:

1. Nghiêm túc chấp hành đúng các quy định về điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014  được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu;

2. Chủ động nguồn hàng, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và các cửa hàng/đại lý nhượng quyền bán lẻ xăng dầu đã ký hợp đồng;

3. Không vận chuyển, kinh doanh, buôn bán xăng dầu nhập lậu, giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ; không thực hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm thu lợi bất hợp pháp.

Tuy nhiên, do tình hình xăng dầu thời gian qua biến động theo xu hướng chung của cả nước và trên thế giới, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối, chính vì vậy làm gián đoạn cục bộ việc cung ứng xăng dầu trong hệ thống các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc của Thương nhân phân phối.

Cục Quản lý thị trường và Sở Công Thương là các cơ quan quản lý nhà nước được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.
Ông Nguyễn Bá Thức - Cục trưởng Cục QLTT đã chia sẻ những khó khăn trước mắt về nguồn cung đối với mặt hàng xăng dầu và đề nghị các Thương nhân phân phối nỗ lực, phấn đấu hơn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung đối với thị trường tỉnh Hòa Bình. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình