QLTT Hoà Bình thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 833/TB-CQLTT ngày 16/11/2022 về việc Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Cục QLTT tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TCQLTT ngày 28/9/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thanh lý tài sản cố định là xe ô tô của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 125/QĐ-CQLTT ngày 07/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm xe ô tô thanh lý để bán đấu giá;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1. Tên cơ quan: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Số điện thoại: 02183.883720

4. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Bá Thức, chức vụ: Cục trưởng.

II. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota; số loại ZACE-GL;

        - Tên chủ xe: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình;

        - Biển kiểm soát: 28A-003.68;

        - Số khung: KF3-6902764; số máy: 7K-0468430;

        - Màu sơn: đỏ; Số chỗ ngồi: 08 chỗ;

        - Năm sản xuất và đưa vào sử dụng: 2002; Nước sản xuất: Việt Nam.

 Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình