QLTT Hòa Bình phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường

Nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân điển hình trong thực thi công vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân điển hình trong thực thi công vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020 và hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2021), Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2021) và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 với nội dung về:

1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tổ chức triển khai phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng thiết yếu tác động lớn đến kinh tế - xã hội, sức khoẻ người tiêu dùng, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, đo lường, thuốc lá lậu, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, dược phẩm, thực phẩm chức năng,... nhằm ngăn chặn kịp thời hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại…

2. Xây dựng lực lượng Quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong toàn lực lượng.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính và Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 21/5/2018 của Bộ Công Thương về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm; có biện pháp nhằm chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức và người lao động thuộc quyền quản lý…

3. Về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong công chức và người lao động toàn lực lượng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian tổ chức phong trào thi đua, góp phần tạo sức lan tỏa, khí thế thi đua sôi nổi và động lực phấn đấu cho toàn thể công chức, người lao động trong toàn lực lượng.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao tuyên truyền về kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng nhằm nâng cao nhận thức của công chức, người lao động về truyền thống vẻ vang, những cống hiến to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của lực lượng Quản lý thị trường qua các thời kỳ phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động của đơn vị…

4. Về công tác thi đua, khen thưởng

Phát hiện và đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác. Công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Phong trào thi đua được thực hiện tới hết năm 2021 và tổ chức thành 02 đợt, đợt 1: Từ nay đến ngày 30/6/2021, thi đua chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2021); tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện đơn vị; Đợt 2: Từ ngày 01/7/2021 đến hết năm 2021, thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./.

Chi tiết Kế hoạch tại đây ! 

Cục QLTT Hòa Bình