QLTT Hòa Bình kiểm tra 116 vụ; tăng cường xử lý VPHC về các hành vi vi phạm trong niêm yết giá và an toàn thực phẩm tháng 02/2023

Tháng 02 là tháng Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình thị trường tỉnh Hoà Bình sôi động hơn, do nhu cầu mua sắm của nhân dân phục vụ Tết Nguyên đán. Thị trường ổn định, hàng hoá đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không có hiện tượng khan hiếm hàng hoá. Các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng, cung cấp hàng hoá đảm bảo về chất lượng, đẹp về mẫu mã và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn chủ động được nguồn vốn, nguồn hàng và tham gia tự bình ổn giá nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết.

Trong tháng Cục Quản lý thị trường Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các Đội QLTT nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở địa phương, trong đó chú trọng kiểm tra kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng; triển khai đồng bộ trên diện rộng hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng giả, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tổng số vụ kiểm tra tháng 02 năm 2023: 116 vụ (bằng 109,43 % so với cùng kỳ). Tổng số vụ vi phạm: 46 vụ chiếm tỷ lệ 39,66 %. Tổng số tiền xử phạt VPHC: 114.127.000 đồng (Lũy kế 02 tháng năm 2023: Kiểm tra 169 vụ; Số vụ vi phạm 84 vụ; Phạt vi phạm hành chính: 313.127.000 đồng (bằng 15,66% so với kế hoạch năm). Với các hành vi vi phạm về niêm yết giá 17 hành vi (Chiếm 36,96% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý), tiền phạt VPHC 14.000.000 đồng; Vi phạm về an toàn thực phẩm 11 hành vi (Chiếm 23,91% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý), tiền phạt VPHC 22.000.000 đồng; Vi phạm khác 13 hành vi (Chiếm 28,26% tổng số hành vi vi phạm bị xử lý), tiền phạt VPHC 37.000.000 đồng...

Lực lượng QLTT Hòa Bình kiểm tra, kiểm soát thị trường trong tháng 02

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình luôn duy trì tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái pháp luật, hạn chế tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại; ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong tháng, đã phối hợp kiểm tra, xử lý 11 vụ, tiền phạt vi phạm hành chính 22.000.000 đồng.

 * Thời gian tới để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình tập trung chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc làm tốt công tác quản lý địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đầu mối giao thông, điểm tập kết hàng hóa và phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023; Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thương mại, công nghiệp tới các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục thực hiện ký cam kết với các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 55/QĐ-CQLTT ngày 12/5/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường theo quy định pháp luật.../.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình