Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Để đảm bảo việc phổ biến các Luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật việc triển khai nhiệm vụ được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Ngày 14/8/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản số 462/QLTTHB-TTrPC.
Chi tiết văn bản tại đây !
Cục QLTT Hòa Bình