Lịch tiếp công dân năm 2021 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình

Lịch tiếp công dân tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-CQLTT ngày 22/02/2020 của Cục Quản lý thị trường  tỉnh Hòa bình ban hành nội quy tiếp công dân.

Cục Quản lý thị trường thông báo lịch tiếp công dân năm 2021

Chi tiết Thông báo tại đây !

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình