Kiểm tra, kiểm soát thị trường tuần năm 2021

Kiểm tra, kiểm soát thị trường tuần năm 2021 (Thời gian từ ngày 18/3/2021 - 23/4/2021)

Trong tuần, tình hình thị trường hàng hóa khá sôi động, giá cả các mặt hàng ổn định, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng tung tin gây tăng giá đột biến, bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt diễn biến tình hình thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và trên khâu lưu thông, kiểm tra theo chương trình công tác tháng, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Tổng số vụ độc lập và phối hợp kiểm tra 38 vụ. Số vụ xử lý vi phạm hành chính 8 vụ. Tổng tiền phạt VPHC 12.250.000 đồng.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát đã kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Cục QLTT Hòa Bình