Kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường (từ ngày 28/10/2021 đến ngày 03/11/2021)

Tình hình thị trường trong tuần qua không có nhiều biến động, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, trên địa bàn không xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, găm hàng, tung tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, bất ổn thị trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Riêng đối với mặt hàng xăng, dầu, thực phẩm (rau xanh) có biến động tăng nhẹ.

Trong tuần, Cục QLTT Hòa Bình tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, BCĐ 389 quốc gia, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh về kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, điện nước năm 2021.

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và trên khâu lưu thông, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.

ảnh minh họa

Tổng số vụ kiểm tra trong tuần là 40 vụ. Số vụ xử lý vi phạm hành chính 07 vụ. Tổng tiền phạt VPHC 41.930.000 đồng.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình yêu cầu các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, điện nước năm 2021.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản; Kiểm tra giám sát mặt hàng VLXD thông thường và tăng cường phòng chống buôn lậu, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu...

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, theo quy định của pháp luật./.

Cục QLTT Hòa Bình