Kết quả tình hình hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường (từ ngày 01/11/2023 đến ngày 07/11/2023)

Trong tuần, tình hình thị trường giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân tương đối ổn định. Trên địa bàn không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, trong đó chú trọng kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường theo các Chỉ thị, Công điện của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Tổng cục QLTT; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG.

Kết quả hoạt động kiểm tra: Tổng số cơ sở kiểm tra: 45 vụ. Số vụ xử lý vi phạm hành chính: 28 vụ. Tiền phạt vi phạm hành chính: 56.900.000 đồng. Trị giá hàng hoá tịch 5.780.000 đồng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình yêu cầu các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh đối với các nhóm, ngành hàng, lĩnh vực theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký cam kết với các tổ chức, cá nhân không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình