Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Thực hiện Công văn số 663/TCQLTT-TCCB ngày 29/3/2024 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Cục trưởng Cục QLTT Hoà Bình.

Sáng Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Bình, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Quản lý thị Trường; đồng chí Nguyễn Bá Thức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Đội QLTT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên.

Tại Hội nghị, bộ phận Tổ chức thông qua lý lịch trích ngang, quá trình công tác của nhân sự. Nhân sự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ và công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Các thành viên Hội nghị đã tham gia phát biểu, nhận xét, đánh giá đối với nhân sự. Căn cứ với điều kiện, tiêu chuẩn, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, các ý kiến tập trung nhận xét ưu, nhược điểm về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện nhiệm vụ và chiều hướng phát triển đối với nhân sự trong thời gian giữ chức vụ.

Trong cùng ngày Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình cũng thực hiện quy trình đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và quy trình đề nghị bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội QLTT số 2 theo đúng quy định. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định với kết quả biểu quyết nhất trí cao.

 

Thanh Nga - Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình