Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình thông báo kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Đội QLTT số 1

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình thông báo kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Đội QLTT số 1
Chi tiết thông báo tại đây !
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình