Cục QLTT tỉnh Hòa Bình ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Ngày 30/12/2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình.

Trên cơ sở định hướng chương trình kiểm tra năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình trong quá trình xây dựng Kế hoạch thanh tra - kiểm tra, Cục quản lý thị trường đã cùng các Sở/ ngành phối hợp chặt chẽ rà soát chồng chéo các tổ chức, cá nhân trong dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.

Trên cơ sở dự báo về tình hình thị trường năm 2023, cơ sở dữ liệu thu thập từ công tác quản lý địa bàn và đề xuất của các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. 

Ngày 30/12/2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình. Theo đó, đối tượng kiểm tra năm 2023 gồm 807 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực, ngành nghề: thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; xăng dầu, kinh doanh khí (LPG); mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; kinh doanh hàng điện tử, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm; kinh doanh rượu, các sản phẩm thuốc lá; các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

Mục tiêu bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh; đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để góp phần phát triển sản xuất trong nước, bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng;

Thông qua công tác kiểm tra định kỳ để đánh giá tình hình thị  trường, qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tổ chức và cá nhân kinh doanh, đồng thời phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Xem nội dung Quyết định tại đây !

Hà Trần - Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Phòng NV- TH