Cục QLTT Hòa Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng trên địa Bàn huyện Yên Thủy

Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.

Thực hiện Kế hoạch của Cục QLTT tỉnh Hòa Bình về tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021. Ngày 01/4/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng cho hơn 70 tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lạc Sơn, Yên Thủy.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Cương - Phó Cục trưởng Cục QLTT Hòa Bình; Cùng cán bộ, công chức Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đội QLTT số 5, Cục QLTT Hòa Bình.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên của Cục quản lý thị trường Hòa Bình và Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến các nội dung cơ bản Quy định tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa; hình thức vi phạm và xử phạt của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các quy định khác có liên quan.

 Đồng thời cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Cục QLTT và các báo cáo viên đã hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.

Báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến tại Hội nghị

Thông qua hội nghị đã giúp cho các tổ chức, cá nhân nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng.

Kết thúc Hội nghị các tổ chức và cá nhân đã thực hiện việc ký cam kết việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình