Cục QLTT Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS)

Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) được thử nghiệm từ ngày 01/01/2020 và chính thức được áp dụng đi vào hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường toàn quốc kể từ ngày 01/12/2020. Việc áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS), ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng lực lượng QLTT chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) được thử nghiệm từ ngày 01/01/2020 và chính thức được áp dụng đi vào hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường toàn quốc kể từ ngày 01/12/2020. Việc áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS), ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng lực lượng QLTT chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Quyết định của Tổng Cục QLTT về áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; được sự nhất trí của Tổng cục Quản lý thị trường ngày 15/4/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Văn phòng Tổng cục tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS)” cho toàn thể công chức thuộc Cục.

Đ/c Trương Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: “Việc áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính vào hoạt động công vụ là một bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, tạo sự đồng bộ, giúp thống nhất liên thông quản lý, điều hành, xử lý, lưu trữ hồ sơ trong toàn lực lượng. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình sẽ từng bước hoàn thiện, đảm bảo công chức hiểu, thực hiện đúng quy trình của hệ thống; hướng tới xây dựng lực lượng QLTT ngày càng: "Chính quy - Chuyên nghiệp - Hiện đại".

Tại Hội nghị tập huấn đồng chí Ngô Khánh An, Cán bộ Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường đã giới thiệu khái quát về hệ thống INS, nguyên tắc xây dựng, vận hành, quản lý, nhập liệu trên hệ thống và xử lý các tình huống; triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung liên quan, hướng dẫn khai thác, sử dụng trên cơ sở dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống INS; đồng thời trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về việc áp dụng Hệ thống trong thực tiễn.

Đ/c Ngô Khánh An – Cán bộ Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường triển khai hướng dẫn 

áp dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính INS

Hội nghị tập huấn đã tổng hợp được những vướng mắc mang tính hệ thống liên quan đến quy trình nghiệp vụ, khả năng áp dụng phù hợp với thực tiễn để có đề xuất, kiến nghị với Tổng cục Quản lý thị trường nhằm nâng cấp hoàn thiện Hệ thống. Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn thể cán bộ công chức phải tích cực tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng máy vi tính, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình