Cục QLTT Hòa Bình tham gia ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan Trung ương quản lý nhà nước về Kinh tế - thống kê năm 2023

Với Chủ đề của Khối thi đua là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2023”.

Chiều 28/2, Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình (đơn vị Trưởng Khối thi đua các cơ quan Trung ương quản lý nhà nước về Kinh tế - thống kê) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự hội nghị gồm 07 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm các đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi Cục Hải quan Hòa Bình, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Trung ương QLNN về Kinh tế - thống kê tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023

Năm 2022, các đơn vị trong khối đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành cũng như của UBND tỉnh giao. Theo đó, 1 đơn vị trong khối được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 2 đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Trung ương QLNN về Kinh tế - thống kê tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023

Với Chủ đề của Khối thi đua là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2023”. Hội nghị đã thảo luận, thông qua dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; thông qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phong trào thi đua; giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức phong trào, công tác khen thưởng nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị trong khối phát triển đồng đều, liên tục, toàn diện, thiết thực hiệu quả./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình