Cục QLTT Hoà Bình tăng cường công tác phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hoà Bình

Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình quan tâm chỉ đạo; với mục đích hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu; tiếp nhận, hoà giải những khiếu nại của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ; thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo qui định của Pháp luật. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình đã cử 01 đồng chí Phó cục trưởng tham gia và giữ chức danh Phó Chủ tịch của Hội, các đồng chí Đội trưởng, phó đội trưởng phụ trách địa bàn các huyện, thành phố trực tiếp làm Chi hội Trưởng tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình luôn xác định công tác quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nên hàng năm đều xây dựng Kế hoạch về tăng cường quản lý thị trường đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên địa bàn. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý và nắm chắc địa bàn thông qua việc rà soát, phân loại, lập danh sách các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần bảo đảm lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền, phát gần 10.000 tờ rơi, tài liệu hướng dẫn của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các chợ, nhằm tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ cho người tiêu dùng trên địa bàn các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thuỷ, Kim Bôi, Cao Phong, Đà Bắc, Lương Sơn và thành phố Hoà Bình; đăng tải 200 tin, bài về các hoạt động của lực lượng quản lý thị trường và các quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Đưa tin, bài về hoạt động kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường trên Trang thông tin điện tử của Cục cũng như trên trang tin của Hội góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và ý thức chấp hành pháp luật cũng như hạn chế các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, góp phần ổn định thị trường đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Qua công tác tuyên truyền người dân trên địa bàn được trang bị và nâng cao kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cảnh giác với những trang Website, tài khoản mạng xã hội lạ quảng cáo sản phẩm, dịch vụ với giá rất thấp hoặc khuyến mại lớn, góp phần cùng toàn xã hội chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2024 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình tiếp tục phát huy những việc đã làm được, tăng cường phối hợp và đưa ra các giải pháp cùng Hội để thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng./.

 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình