Cục QLTT Hòa Bình giao ban công tác tháng 10; Tổng kết 02 năm thực hiện trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị và ký Bản cam kết năm 2023

Ngày 30/10/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; Tổng kết 02 năm thực hiện trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị và ký Bản cam kết năm 2023

Đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì hội nghị; cùng các đồng chí Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn; Lãnh đạo các Đội QLTT tham dự hội nghị.

Trong tháng 10, toàn Cục đã kiểm tra: 99 vụ; Số vụ vi phạm: 35 vụ; tổng số thu nộp NSNN: 100.250.000 đồng.

Hội nghị đã tiến hành trao đổi các nội dung liên quan đến các hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trong tháng; phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Cục và lãnh đạo các đơn vị đã đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục trong tháng tiếp theo.

Trong cùng ngày, Cục QLTT Hòa Bình đã tổ chức Tổng kết 02 năm thực hiện trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị và ký Bản cam kết năm 2023.

Trưởng các Phòng chuyên môn và Đội trưởng Đội Quản lý thị trường đã cam kết thực hiện “HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT” và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình về những nội dung:

Đi đầu, làm gương trong việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những việc công chức không được làm; thực hiện Quy tắc ứng xử; thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác định kỳ theo quy định; quyết liệt thực hiện và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đơn vị theo quy định và chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình.

Đi đầu, làm gương trong việc duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Cam kết chỉ đạo, điều hành đơn vị được giao quản lý hoàn thành chỉ tiêu đăng ký thi đua, nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động công vụ, để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Quản lý thị trường.

Cam kết thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật; đặc biệt, tuân thủ pháp luật về quản lý tài chính, tài sản công, công tác tổ chức cán bộ.

Cam kết chịu trách nhiệm đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức được giao quản lý; không để công chức tại đơn vị bị khởi tố, bắt giam do vi phạm trong hoạt động công vụ, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đặc biệt phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để nhiều công chức bị khởi tố trong cùng một vụ việc vi phạm.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã yêu cầu các đồng chí cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất, thường xuyên phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để nâng cao năng lực công tác, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân; gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực, hiệu quả trong xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình