Chỉ thị 09/CT-BCT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 04/11/2022, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 09/CT-BCT về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện 1039/CĐ-TTg ngày 02/11/2022, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức triển khai các công việc sau:

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn:

Cụ thể, tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thông thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, yêu cầu các đơn vị hoạt động đúng theo nội dung Giấy xác nhận đủ điều kiện đã được cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu:

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó.

Kiểm tra các cây xăng tạm ngưng hoạt động:

Riêng đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, tiến hành chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định; kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù là bất kể thương nhân ở loại hình nào.

Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Thực hiện xử lý nghiêm các cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Xem chi tiết nội dung Chỉ thị 09/CT-BCT tại đây !

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình