BCĐ 389 tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 24/12/2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 200/KH-BCĐ về  cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của việc ban hành Kế hoạch nhằm: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo 389 Hòa Bình về công tác tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình về công tác chống buôn lậu, gian lận và hàng giả; Chủ động nắm vững diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gồm: xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các khu vực đường sông, các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại…Phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng đóng tại địa bàn; Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19; Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc các lực lượng chức năng chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp lực lượng trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách…

Căn cứ Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và biện pháp tăng cường cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gửi về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; bảo đảm cung cấp đủ nguồn hàng hóa tiêu dùng đạt chất lượng cho Nhân dân, tăng cường công tác xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá; đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết./.

Phòng NV-TH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình