Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình tiếp tục triển khai Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày 22/4/2021, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-BCĐ 389 về kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Với mục đích tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; góp phần tích cực vào việc ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngày 22/4/2021, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-BCĐ 389 về kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, trong đó giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tổ chức tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch.

Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 10/6/2021.

Thông qua công tác kiểm tra tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước và pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật./.

Phòng NV-TH