Đội Quản lý thị trường số 5 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Thực hiện công văn số 237/QLTTHB-NVTH ngày 11/4/2024 của Cục Quản lý thị trường Hoà Bình về việc triển khai ‘’Tháng hành động vì an toàn thực phẩm’’ và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 5 tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức trong bảo đảm an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Phân công nhiệm vụ, chỉ đạo toàn thể công chức trong Đội tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chế biến, bao gói sẵn, các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo 389, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Lạc Sơn, huyện Yên Thuỷ.

   

Thông qua công tác quản lý địa bàn, công chức Đội Quản lý thị trường số 5 đã tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, việc sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nâng cao nhận thức của người kinh doanh về tác hại của thực phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và kịp thời cung cấp thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 5 tham mưu cho Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo 389 huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thuỷ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tiến hành kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; việc đánh giá, kết luận kiểm tra được phản ánh đúng thực tế khách quan, trung thực và đảm bảo công bằng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

Đội Quản lý thị trường số 5
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình