Đội QLTT số 3 (địa bàn huyện Lạc Thủy) làm việc với UBND các xã, thị trấn về tình hình công tác quản lý thị trường

Lực lượng Quản lý thị trường và UBND các xã, phường, thị trấn luôn có sự phối hợp, trao đổi trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong thời gian qua.

Lực lượng Quản lý thị trường và UBND các xã, phường, thị trấn luôn có sự phối hợp, trao đổi trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong thời gian qua.

Thực hiện văn bản số 214/CQLTT-NVTH của Cục QLTT ngày 12/4/2021 v/v tổ chức làm việc với UBND các xã, phường, thị trấn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường và chính quyền địa phương cũng như nắm bắt kịp thời tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý thị trường tại các xã, thị trấn, nhất là tại các xã sau khi sáp nhập trên địa bàn huyện. Ngày 26,27/4/2021, Đội QLTT số 3 (địa bàn huyện Lạc Thủy) đã tổ chức các buổi làm việc với UBND xã Khoan Dụ; xã Đồng Tâm và Thị trấn Ba Hàng Đồi.

Đội QLTT số 3 (địa bàn huyện Lạc Thủy) làm việc với UBND xã Khoan Dụ và xã Đồng Tâm

Tại các buổi làm việc, về phía Đội QLTT số 3 có đại diện Lãnh đạo Đội và công chức phụ trách địa bàn; về phía UBND cấp xã có đại diện Lãnh đạo UBND, Công an xã và công chức xã phụ trách lĩnh vực có liên quan.

Đội QLTT số 3 (địa bàn huyện Lạc Thủy) làm việc với UBND thị trấn Ba Hàng Đồi

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, nhằm nắm bắt tình hình công tác quản lý thị trường trên địa bàn về tình hình, công tác chỉ đạo điều hành, công tác tổ chức kiểm tra, xử lý…; tình hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm khác trên địa bàn; các khó khăn, vướng mắc; phương hướng, nhiệm vụ của các bên trong thời gian tới. Trong đó, hàng năm, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã kiện toàn BCĐ 389 và thành lập đoàn kiểm tra, kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn việc chấp hành các quy định pháp luật.

Cũng tại buổi làm việc Đội QLTT số 3 và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc ký cam kết phối hợp trong công tác.

Thông qua các buổi làm việc đã góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới./.

Đội QLTT số 3
Cục Quản lý thị trường Hòa Bình