Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 09/01/2023, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Thức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT; cùng với sự tham gia của các đồng chí trong BCH Đảng bộ Cục; Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Cục; Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch công đoàn cơ sở; Bí thư chi đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Cục.

Đ/c Nguyễn Bá Thức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thách thức lớn; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng gây ra nhiều khó khăn cho sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, ban ngành và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã đề ra. Trong năm, lực lượng đã kiểm tra 1.397 vụ; xử lý 344 vụ vi phạm hành chính. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính trên 1.636 tỷ đồng. Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa tịch thu 1.993.536.000 đồng.

Đ/c Trương Thanh Sơn, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng thông qua dự thảo báo cáo tại Hội nghị

Trong năm, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ, thường xuyên phổ biến, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Đảng các cấp. Qua đó tạo được sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, hành động của mỗi đảng viên…Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022: Có 05/70 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 56/70 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 07/70 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đã có các ý kiến tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 của Cục, Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt tư tưởng đảng viên; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ … để bổ sung vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Nguyễn Bá Thức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tặng giấy khen cho các đ/c đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thức -  Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã phát biểu trong đó nhấn mạnh các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: “Cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên công chức, nhân viên; nhất là công tác giữ gìn đoàn kết nội bộ; tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, thường xuyên, chủ động đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ…”/.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình