Đảng ủy Cục QLTT nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Sáng 21/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh... Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới  148 điểm cầu từ tỉnh đến các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; 128 điểm cầu cấp xã với trên 7.100 đại biểu tham gia dự.

Tại điểm cầu Cục QLTT tỉnh Hòa Bình. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Bá Thức - Bí thư đảng ủy, Cục trưởng; cùng các đồng chí ĐUV; Bí thư các chi bộ; cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ trực thuộc.

Điểm cầu Hội nghị tại Cục QLTT tỉnh Hòa Bình

Tại Hội nghị PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt các nội dung của chuyên đề năm 2023 về: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 để mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh nhận thức sâu sắc những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Những giá trị to lớn trong lời dạy của Bác về dân chủ, về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân có ý nghĩa sâu sắc, quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Đề nghị các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; tập trung làm tốt các nội dung, nhiệm vụ nêu rõ trong chuyên đề năm 2023 của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cần tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…Việc tổ chức triển khai thực hiện cần phù hợp, sáng tạo với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lựa chọn khâu mấu chốt, điểm đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH hoặc những vấn đề hạn chế, yếu kém kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, Thường trực các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng xây dựng kế hoạch triển khai học tập tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình có hiệu quả, đúng thời gian quy định. Tổ chức học tập và triển khai chuyên đề gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục gắn việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình