Hoạt động

Đảng ủy Cục QLTT Hòa Bình quán triệt, triển khai thực hiện các văn kiện về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH-ĐU của Đảng ủy Cục QLTT về tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.