Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 24/01/2024, tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.