Kiểm tra, kiểm soát

Tiêu hủy 200kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hòa Bình: Tiêu hủy 200kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ