BCĐ 389

BCĐ 389 tỉnh Hòa Bình tham dự hội nghị tập huấn chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về chống hàng giản và bảo vệ quyền lợi người tiêu dụng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Ngày 08/9/2023 Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị tập huấn chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử nhằm đánh giá đúng thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.