VB chỉ đạo điều hành

Cục QLTT tỉnh Hòa Bình ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Ngày 30/12/2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình.