Tin tức sự kiện

Cục QLTT tỉnh Hòa Bình triển khai “Tháng hành động về an toàn thực phẩm và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2024”

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm và chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Xác định công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng QLTT.