Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường Hoà Bình ban hành Quy chế tiếp công dân

Với mục đích tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh góp ý kiến của công dân về những hành vi vi phạm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo...