Tin tức sự kiện

Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 3 tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3

Ngày 19/3/2024, Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3 năm 2024 nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác quý I năm 2024, quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024