Tin tức sự kiện

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 93 năm hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dân tộc Việt Nam với truyền thống hào hùng hàng nghìn năm lịch sử, dựng nước và giữ nước đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, nhưng chói lọi nhất là từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã làm nên bản anh hùng ca bất hủ của một dân tộc anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh.